Cenik


MESEČNA ŠOLNINA 65€

Individualni pouk 1x tedensko po 45 minut. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA 50€

Individualni pouk 1x tedensko po 30 minut. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA POUK V PARU 40€

1x tedensko po 45 minut, za izvedbo pouka v paru morata biti vpisana dva učenca. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA SKUPINSKI POUK30€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA GLASBENO TEORIJO30€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA MALE GLASBENE URICE / SPOZNAJMO GLASBO30€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


INDIVIDUALNA URA20€

Enkratni (1) obisk glasbene šole za 45 minut.


NAJEM GLASBENE SOBE/UČILNICE 30€

Cena zajema štirikratni najem glasbene sobe – po dogovoru in glede na proste termine.

Opombe

* Mesečna šolnina pomeni potek pouka po šolskem koledarju – od septembra do junija z vnaprej dogovorjenim in zagotovljenim terminom. To pomeni, da se pouk ne izvaja v času šolskih počitnic (krompirjevih, zimskih, prvomajskih in poletnih). Prav tako so pouka prosti dnevi vsi prazniki. Na mesec se torej izvede od 3 do največ 5 šolskih ur.

** Upošteva se 10% družinskega popusta, če je v Glasbeni center Ringo vpisanih več učencev iz iste družine.

Cenik velja od 1.7.2021