Cenik


MESEČNA ŠOLNINA 72€

Individualni pouk 1x tedensko po 45 minut. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA 55€

Individualni pouk 1x tedensko po 30 minut. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA POUK V PARU 45€

1x tedensko po 45 minut, za izvedbo pouka v paru morata biti vpisana dva učenca. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA SKUPINSKI POUK35€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA GLASBENO TEORIJO35€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA MALE GLASBENE URICE / SPOZNAJMO GLASBO30€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 45 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


MESEČNA ŠOLNINA ZA ”NAREDIMO BAND!”30€

Navedena cena velja za en mesec – 1x tedensko po 90 minut. V skupini so minimalno trije učenci. Pouk poteka po šolskem koledarju.


INDIVIDUALNA URA20€

Enkratni (1) obisk glasbene šole za 45 minut.


Opombe

* Mesečna šolnina pomeni potek pouka po šolskem koledarju – od septembra do junija z vnaprej dogovorjenim in zagotovljenim terminom. To pomeni, da se pouk ne izvaja v času šolskih počitnic (krompirjevih, zimskih, prvomajskih in poletnih). Prav tako so pouka prosti dnevi vsi prazniki. Na mesec se torej izvede od 3 do največ 5 šolskih ur.

** Upošteva se 10% družinskega popusta, če je v Glasbeni center Ringo vpisanih več učencev iz iste družine.

Cenik velja od 1.8.2023